CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Voor wie?

Het ouderenteam voor de regio Waas en Dender is een samenwerkingsverband tussen CGG Waas en Dender en CGG De Drie Stromen. Het ouderenteam richt zich tot volwassenen/ouderen vanaf 65 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Ook de omgeving van de oudere (zoals partner of kind) kan, indien gewenst en mits akkoord van de cliënt, bij de begeleiding betrokken worden. Bekijk onze pagina ‘Voor wie’ en ‘Hoe werken we’ voor meer concrete informatie of bekijk de folder van het ouderenteam (klik hier).

De begeleiding vanuit het ouderenteam kan plaatsvinden in het centrum zelf of, indien aangewezen, in het woon- en zorgcentrum of bij de cliënt thuis.

Extra werking naar ouderen

Naast het algemene hulpverleningsaanbod, heeft CGG Waas & Dender ook enkele specifieke deelwerkingen voor ouderen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina’s:

  • Het Dagactiviteitencentrum De Loft.
  • Gerechtelijke alternatieve maatregelen (GAM/AGM) voor drugsdelicten of vermogens- en gewelddelicten.
  • Consulentenwerking voor personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychische of psychiatrische problemen COVER-team.