CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

De werking van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, daarom betaalt u slechts een beperkte bijdrage per gesprek. Sinds 1 mei 2013 zijn er uniforme tarieven ingevoerd voor alle Centra Geestelijke Gezondheidszorg [1]  

Gebrek aan financiële middelen is evenwel nooit een hinderpaal voor hulp – aarzel niet om dit met uw psychiater of therapeut te bespreken indien nodig.

Consultatie therapeut

Voor een (niet-medische) consultatie bij een therapeut verbonden aan het CGG gelden volgende tarieven:

 • € 11: standaardtarief
 • € 4: verminderde bijdrage voor:
  • Cliënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving (OMNIO, WIGW);
  • Cliënten die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn bij een erkende instelling (CAW, OCMW) of persoon
  • Jongeren die op eigen initiatief consulteren
 • € 0: geen bijdrage voor:
  • Gedetineerden
  • Asielzoekers of mensen zonder papieren
  • Personen voor wie in het huidige kalenderjaar de maximumfactuur voor de uitgaven van geneeskundige verzorging bereikt is
  • Personen in een behartenswaardige situatie

Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener. Gelieve bij het eerste gesprek een kleefstrookje van het ziekenfonds  mee te brengen.

Honorarium psychiater

Voor een consultatie bij een psychiater betaalt u maximaal het geconventioneerd honorarium, d.w.z het tarief dat afgesproken is tussen ziekenfondsen en artsen. In CGG Waas & Dender werken we meestal met de regeling 'derdebetaler'. U betaalt dus enkel de opleg (remgeld) die uw mutualiteit niet terugbetaalt. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Administratieve bijdrages bij laattijdig annuleren

Sinds 1 maart 2016 heeft de directie besloten afspraken die minder dan twee werkdagen op voorhand worden geannuleerd, aan te rekenen. Enkel een geldig doktersattest wordt aanvaard als uitzondering op deze regel. [2] Voor meer informatie, klik hier.


[1] Meer info: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg
[2] Dit conform de rondzendbrief van 12 mei 2014 van het Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent “Administratieve bijdrage NOA (niet-op-afspraak)” in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.