CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Voor wie?

Doelgroep

De GAM-werking richt zich tot volwassenen die wegens druggerelateerd wetsovertredend gedrag in aanraking zijn gekomen met justitie en een gerechtelijke alternatieve maatregel hebben gekregen. Het gaat met andere woorden om gedwongen hulpverlening in een justitieel kader.

Regio

Gerechtelijk arrondissement Dendermonde

Hoe werken we?

Aanmelding (intakefase)

Cliënten worden doorverwezen door justitie en nemen telefonisch of persoonlijk contact op met onze dienst. In overleg wordt de cliënt uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit eerste gesprek wordt met de cliënt dieper ingegaan op zijn/haar problematiek, mogelijkheden en hulpvraag. Indien nodig wordt, na akkoord van de cliënt, informatie van belangrijke actoren uit de omgeving van de cliënt (o.a. huisarts, familie, andere hulpverlening…) samengebracht zodat een volledig beeld over de situatie verkregen wordt.

Na de intake wordt de hulpvraag binnen het volwassenteam besproken. De volwassenteams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Vanuit het team wordt een hulpverleningsadvies aan de cliënt doorgegeven. Dit advies kan leiden tot het opstarten van een behandeling of tot een doorverwijzing naar hulpverlening die meer aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

Behandeling

Het GAM-aanbod kan individueel of groepsgericht zijn.

Cliënten doorverwezen in het kader van probatie, bemiddeling in strafzaken en vrijheid onder voorwaarden komen in aanmerking voor een individuele begeleiding.

Binnen deze begeleiding kunnen verschillende zaken aan bod komen:

 • Psycho-educatie en productinformatie
 • Functie en gevolgen van het middelengebruik
 • Inschatten van en omgaan met risicosituaties
 • Hervalpreventie
 • Omgaan met emoties en gedachten
 •  …

Indien nodig kunnen we een cliënt doorverwijzen naar het algemene volwassenteam van het CGG, waar medisch-psychiatrisch consult aangeboden wordt.

Het groepsaanbod bestaat uit een sensibilisatiecursus “drugs in het verkeer”, opgestart in samenwerking met het politieparket te Dendermonde onder supervisie van het BIVV. Deze vorming wordt aangeboden aan jongeren in het kader van bemiddeling in strafzaken. Er wordt interactief gewerkt rond het bewustzijn van de jongeren van hun gedrag (in het verkeer).

Contact

CGG Waas & Dender
GAM Drugsdelicten

Parklaan 14B
9100 Sint-Niklaas
078 35 34 35

Contactpersoon: Dafné Koklenberg – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


GAM vermogens- en geweldsdelicten

Voor wie?

Doelgroep

De GAM-werking richt zich tot   volwassenen die wegens het plegen van vermogens- en/of   geweldsdelicten in aanraking zijn gekomen met justitie en een gerechtelijke   alternatieve maatregel hebben gekregen. Het gaat met andere woorden om   gedwongen hulpverlening in een justitieel kader.

Regio

Gerechtelijk arrondissement   Dendermonde

Hoe werken we?

Aanmelding (intakefase)

Cliënten worden doorverwezen door   justitie en nemen telefonisch of persoonlijk contact op met onze dienst. In   overleg wordt de cliënt uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek   (intake). Tijdens dit eerste gesprek wordt met de cliënt dieper ingegaan op   zijn/haar problematiek, mogelijkheden en hulpvraag. Indien nodig wordt, na   akkoord van de cliënt, informatie van belangrijke actoren uit de omgeving van   de cliënt (o.a. huisarts, familie, andere hulpverlening…) samengebracht zodat   een volledig beeld over de situatie verkregen wordt.

Na de intake wordt de hulpvraag   binnen het volwassenteam besproken. De volwassenteams zijn multidisciplinair   samengesteld en bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers   en pedagogen. Vanuit het team wordt een hulpverleningsadvies aan de cliënt   doorgegeven. Dit advies kan leiden tot het opstarten van een behandeling of   tot een doorverwijzing naar hulpverlening die meer aansluit bij de hulpvraag   van de cliënt.

Behandeling

Het   GAM-aanbod kan individueel of groepsgericht zijn.

Cliënten doorverwezen in het kader van bemiddeling in strafzaken en vrijheid onder   voorwaarden komen in aanmerking voor een individuele   behandeling.

Binnen deze begeleiding kunnen verschillende zaken aan bod komen:

 • Psycho-educatie rond de ‘Cirkel van geweld’
 • Aanleren van Time Out methodiek
 • Inschatten van en omgaan met risicosituaties
 • Omgaan met emoties en gedachten
 • Hervalpreventie….

Indien nodig kunnen we een cliënt doorverwijzen naar het algemene volwassenteam van   het CGG, waar medisch-psychiatrisch consult aangeboden wordt.

Cliënten doorverwezen in het kader van Bemiddeling In Strafzaken, Vrijheid onder Voorwaarden en Probatie kunnen deelnemen aan de groepstraining “ agressiebeheersing in de partnerrelatie”.  Dit betreft 16u groepstraining met als doel inzicht verwerven in de oorzaken van geweld, bewust worden van gevolgen voor zichzelf en anderen en leren op een andere manier met ruzies en conflicten om   te gaan. 

Contact

CGG Waas & Dender
GAM vermogens- en geweldsdelicten

Koning Albertstraat 14
9200 Dendermonde
078 35 34 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.