CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Waas & Dender draagt op preventieve en curatieve wijze bij aan de geestelijke gezondheid van personen en organisaties in het Waasland en de Denderstreek. We doen dit in samenwerking met en complementair aan onze partners in de geestelijke gezondheidszorg.

CGG Waas & Dender richt zich naar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Iedereen, ongeacht de politieke, ideologische of religieuze overtuigingen kan bij ons terecht. We respecteren hierbij de rechten van de mens en de rechten van het kind en besteden extra aandacht aan sociaal en financieel zwakkere personen en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Ons centrum biedt ambulante therapeutische en/of psychiatrische hulp aan via multidisciplinaire teams, met het oog op herstel van het psychische evenwicht of het dragelijk maken van psychische stoornissen. We doen dit zowel voor de cliënt zelf als voor zijn/haar omgeving. We streven hierbij naar een vernieuwend, dynamisch en kwaliteitsvol zorgbeleid waarin respect voor de persoonlijke levenssfeer van de cliënt centraal staat. In samenspraak met en mits akkoord van de cliënt kan bovendien samengewerkt worden met andere hulpverleningsinstanties op eerste, tweede en/of derde lijn. Hiernaast wil het centrum ook mee bouwen aan een geïntegreerd globaal en kwalitatief zorgbeleid binnen de zorgregio, de provincie en Vlaanderen. We spelen hierbij in op maatschappelijke noden en gaan, indien gewenst en noodzakelijk, op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere zorg- of welzijnspartners.