CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg biedt volgende diensten aan:

1. Deskundigheidsbevordering van professionelen

Veel professionelen komen in contact met suïcidale personen. De suïcidepreventiewerking van de CGG heeft vormingspakketten ontwikkeld om professionelen te ondersteunen. Vormingen kunnen ook op maat worden ontworpen. 

Verschillende formules zijn mogelijk: standaardvormingen, intensieve  vormingen, navormingen en train-de-trainers. Hierbij wordt geput uit een brede waaier aan werkvormen.

Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn: epidemiologie, het suïcidaal proces, signalen, risico-inschatting, gesprekstechnieken, eigen beleving, crisisinterventie, doorverwijzing, hulpverlening aan de omgeving na suïcide, samenwerking met andere diensten en het interne beleid.

2. Het uitbouwen van een suïcidepreventiebeleid voor organisaties

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Hierdoor kunnen in paniek soms verkeerde beslissingen worden genomen. Een draaiboek biedt een houvast in dergelijke omstandigheden en stuurt preventieve acties. Een draaiboek bestaat uit vier luiken:

  • Hoe omgaan met suïcidale signalen ?
  • Hoe omgaan met iemand die zich in een suïcidale crisis bevindt?
  • Wat te doen na een suïcidepoging ?
  • Wat te doen na een suïcide ?

Aandacht wordt gegeven aan de suïcidale persoon, de omgeving van deze persoon, de betrokken hulpverlener en de gehele organisatie. Een draaiboek is nuttig in diverse organisaties zoals: scholen en CLB, politiekorpsen, ziekenhuizen, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg, bedrijven, …

3. Zorg voor Suïcidepogers

De Suïcidepreventiewerking van de CGG ondersteunt de acties van 'Zorg na een Suïcidepoging', dat wordt gecoördineerd vanuit het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). 
Suïcidepogers worden opgevangen in zorgnetwerken en hulpverleners worden ondersteund via vorming en consult. Hulpverleners worden bovendien getraind om de tool voor psychosociale evaluatie en opvang (IPEO volwassenen en KIPEO kinderen en jongeren) te gebruiken.

Aan deze actie is een registratiestudie verbonden die wordt uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent. Voor meer info, klik hier

4. Ondersteuning in de opvang van nabestaanden na zelfdoding

De CGG ondersteunen de activiteiten in het kader van opvang voor nabestaanden na zelfdoding. Deze opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd door Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding, vanuit het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).

De suïcidepreventiewerking ondersteunt (onder andere) enerzijds het lotgenotencontact in de vorm van gespreksgroepen (face-to-face en online), helpt anderzijds  mee te sensibiliseren en te informeren via het verspreiden van folders en het geven van vorming rond dit thema.

De website biedt informatie over de verschillende gespreksgroepen en informatie over opvang van nabestaanden na zelfdoding: www.werkgroepverder.be.

5. Overleg en samenwerking

De Suïcidepreventiewerking van de CGG heeft een traditie opgebouwd van overleg en samenwerking met andere actoren die actief zijn in de preventie van suïcide. De Suïcidepreventiewerking van de CGG pleit voor gecoördineerde suïcidepreventie en dit op lokaal, provinciaal en (inter)nationaal niveau.