CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

De activiteiten van de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Dit actieplan heeft als doelstelling tegen 2020 een daling van het aantal zelfdodingen te realiseren met 20% ten opzichte van het jaar 2000.

In het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie staan volgende 5 doelstellingen centraal:

  1. Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en maatschappij
  2. Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp
  3. Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs
  4. Strategieën voor specifieke risicogroepen
  5. De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg focust hierbij vooral op de laatste 3 doelstellingen. Aan doelstelling 1 en 2 wordt gewerkt door partners in de sector, namelijk de LOGO’s, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal.

Voor een volledig overzicht van het actieplan, klik hier.

De website www.vlasp.be biedt een overzicht van de locoregionale uitwerking van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie verspreid over de vijf provincies en regio Brussel.