CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

CGG Waas en Dender is een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. In het zorglandschap bevinden de CGG's zich op de tweede lijn. Aanmelding van cliënten gebeurt bij voorkeur op verwijzing van de eerste lijnsdiensten, zoals huisartsen, CLB, CAW enz.

Mits akkoord van de cliënt worden andere hulpverleners betrokken bij de behandeling.

De dossiers van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Indien u klachten hebt over de samenwerking met het centrum kan u contact opnemen met Ben Engelen, directeur.