CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Veelgestelde vragen


 

Wat is een CGG?

In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kan je overdag terecht bij professionele medewerkers om je te helpen met problemen als depressie, relatieproblemen, stress, seksuele moeilijkheden, angsten en fobieën, burnout, alcoholisme, slapeloosheid, psychosomatische symptomen...

Sommige medewerkers werken met volwassenen, anderen zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen. Ook kinderen kunnen depressief of angstig zijn, kunnen kampen met sociale moeilijkheden of met specifieke problemen zoals ADHD, autisme of leerstoornissen.

Een behandeling in een CGG bestaat uit een reeks gesprekken met een therapeut, bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks als het al wat beter gaat. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen verblijf of opname.

In alle Vlaamse provincies zijn er op verschillende plaatsen CGG’s. Voor een kaart met de CGG op, klik hier.

 

Hoe weet ik of een CGG mij (of mijn partner, of mijn kind) gepaste hulp kan bieden?

Praat erover met je huisarts of met andere instanties (bv. het centrum voor leerlingenbegeleiding of een centrum voor algemeen welzijnswerk, …) waarmee je al in contact kwam. Zij kunnen meedenken. Of bel ons gewoon. Wellicht kunnen we je meteen op weg helpen.

 

Hoe/waar neem ik contact op?

Het werkingsgebied van CGG Waas en Dender komt overeen met de streek van het Waasland (regio Sint-Niklaas/Lokeren) en de Denderstreek (regio Dendermonde). Aanmeldingen verlopen telefonisch of online.

 

Kan ik buiten de kantooruren bij het CGG terecht?

Onze openingsuren situeren zich tussen 9u en 17u. Avondconsultaties zijn enkel mogelijk op afspraak. Telefonisch zijn we bereikbaar tussen 9u en 12u30 en tussen 13u30 en 17u.

 

Kan ik in het weekend bij het CGG terecht?

Neen, dit is niet mogelijk.

 

Waar kan ik terecht met dringende problemen?

Indien je dringend hulp nodig hebt buiten onze openingsuren, raden wij je aan contact op te nemen met je huisarts of met de dienst tele-onthaal op het nummer 106. Voor meer uitgebreide informatie, bekijk ook de pagina 'Dringend hulp nodig? op onze website.

 

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op mijn afspraak

Zet nieuwe afspraken meteen in je agenda. Als je een keer toch niet kan komen, verwittig dan zo snel mogelijk het centrum. Zo krijgt iemand anders de kans om langs te komen op dat moment en help je mee aan het voorkomen van lange wachttijden. Afspraken die je minder dan twee werkdagen op voorhand annuleert, worden aangerekend. Enkel een geldig doktersattest aanvaarden wij als uitzondering op deze regel. Ben je driemaal afwezig zonder verwittigen, dan word je verdere begeleiding door het team in vraag gesteld. Dit kan eventueel leiden tot een tijdelijke stopzetting van de therapie. Voor meer informatie rond deze afspraken, klik hier.

 

Wat is een therapeut?

Een therapeut in een CGG is een psycholoog, een psychiater, een bachelor in de toegepaste psychologie, een maatschappelijk werker of een sociaal verpleegkundige die na zijn/haar basisopleiding met succes een erkende psychotherapeutische scholing volgde, meestal tijdens de eerste werkjaren.

 

Hoe lang duurt een behandeling of therapie?

Dat varieert. De ene cliënt zal bijvoorbeeld na vier of vijf afspraken (ook wel sessies genoemd) vinden dat hij of zij alleen verder kan en ermee stoppen. Andere cliënten zien hun therapeut bijvoorbeeld om de drie weken, gedurende verschillende maanden of zelf meer dan een jaar. Doorgaans voel je zelf wel wanneer je kan stoppen met de therapie. Ook de therapeut heeft hier aandacht voor en zal aangeven wanneer hij of zij denkt dat je kan afronden. (Uitzondering: voor een verplichte therapie na een beslissing van een rechter gelden vaak andere regels).

 

Is er een wachttijd?

Na het eerste verkennend gesprek is er vaak een wachttijd vooraleer de behandeling kan opstarten. Of dat het geval is en hoeveel tijd die bedraagt, kan je navragen tijdens dit eerste gesprek.

 

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de hulp die ik krijg?

Bespreek dit met je therapeut. Als je echter het gevoel hebt dat je geen gehoor krijgt of dat de therapeut je niet begrijpt, kan je ook andere hulpverleners raadplegen, bijvoorbeeld je huisarts. Als klachten onbespreekbaar blijven, kan je contact opnemen met een leidinggevende of de onafhankelijke ombudspersoon. Voor meer informatie, klik hier.

 

Kan ik me hulp in een CGG wel veroorloven? Ik kom nu al niet rond…

Een CGG wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en financiële problemen zijn geen hinderpaal om hulp te krijgen.  Raadpleeg onze pagina 'Tarieven' op deze website voor meer informatie hierover.

 

Moet ik eerst het volle honorarium betalen aan de geneesheer-psychiater in een CGG om nadien terug te krijgen van de mutualiteit?

Dat kan, maar de regeling ‘derde betaler’ is ook mogelijk: zo betaal je enkel het bedrag dat de mutualiteit niet terugbetaalt. Uw mutualiteit betaalt dan de rest aan het CGG. Raadpleeg onze pagina 'Tarieven' op deze website voor meer informatie hierover.

 

Wat moet ik meebrengen op een eerste afspraak?

Een klevertje van de mutualiteit en indien je niet doorverwezen bent, het bedrag voor de eerste sessie. Raadpleeg onze pagina 'Tarieven' op deze website voor meer informatie hierover. Een afspraak neemt ongeveer één uur in beslag.

 

Waar vind ik uitgebreide informatie over de CGG?

Elk CGG heeft wel een folder, die je krijgt als je er heengaat of kan opvragen, maar je vindt ook heel wat algemene informatie op deze website. Onze algemene folder vind je hier. Toch nog een vraag? Contacteer ons gerust.

 

Bij wie kan ik terecht voor hulp rond zelfdoding?

Kamp je met zelfmoordgedachten? Aarzel niet erover te spreken met een familielid, een vriend(in) en zeker je huisarts. Er is veel hulp beschikbaar: op de site http://www.zelfmoord1813.be/ vind je meer uitleg.

 

Beroepsgeheim en privacy

Onze hulpverleningsteams zijn multi-disciplinair samengesteld met o.a. psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, ... Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen informatie met respect voor de privacy. Als patiënt kan je ook steeds rekenen op bepaalde rechten die zijn vastgelegd in de 'Wet op de patiëntenrechten'.