CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

 

Vanaf nu vind je alle info over ons terug op www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

De 19 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Vlaanderen bundelen de krachten en zijn vanaf 6 juli 2021 terug te vinden onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be. Ook CGG Waas en Dender stapt vol overtuiging mee in dit gezamenlijke verhaal. De website biedt informatie over doelgroepen, behandelingen, aanmeldprocedure, kostprijs… in de Vlaamse CGG. Specifieke informatie per CGG vind je op aparte pagina’s.  

‘Ik zoek hulp!’ via mijn postcode

Centraal op de website staat een zoekbalk. Wie op zoek is naar hulp kan in die balk de postcode of de gemeente intikken waar men woont. Wie dat doet krijgt een overzicht van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg die een werking hebben in zijn of haar buurt, vergezeld van de nodige contactgegevens. Dit is een handige tool voor professionals in zorg en welzijn zoals CLB- en CAW-medewerkers of huisartsen die geregeld patiënten moeten doorverwijzen naar een CGG.

Psychische hulp voor alle doelgroepen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn er voor alle leeftijden. Van kinderen over jongeren tot volwassenen en ouderen. Wie met psychische problemen kampt, kan via de nieuwe website snel opzoeken of men in aanmerking komt voor een behandeling in ons CGG, maar ook hoe de aanmeldprocedure verloopt, wat de kostprijs is en hoe de behandeling verloopt.

Elk van de 19 CGG’s biedt ook specifieke informatie aan op een eigen zone op de website. Elk CGG heeft immers ook een eigenheid. De informatie over CGG Waas en Dender vind je hier https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/waas-dender. Op de pagina’s van ons CGG vindt de bezoeker onze contactgegevens, info over ons zorgaanbod en onze zorgteams en onze aanmeldprocedure. Daarnaast kunnen we er onze vormingen aankondigen en kunnen we ook eigen CGG-nieuws bekendmaken.

Benieuwd? Neem dan zeker een kijkje op www.centrageestelijkegezondheidszorg.be     

 

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Elke vorm van begeleiding kan op dienst doorgaan mits inachtname van onze preventiemaatregelen:

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor +12 jarigen wanneer men zich verplaatst in het gebouw. Tijdens gesprekken wordt het dragen van een mondmasker besproken met de hulpverlener. Er moet steeds voldoende afstand en ventilatie zijn.  
  • Om drukte in de wachtzalen te vermijden, vragen we om stipt op tijd te komen.
  • Aanmeldingen of afspraken zijn enkel mogelijk na telefonisch contact. 
  • Bij het ophalen of afzetten van cliënten vragen we om buiten te wachten.  
  • Niet-cliënten die onze dienst betreden moeten zich registreren aan het onthaal. 
  • Bij ziektesymtomen vragen we om de hulpverlener te verwittigen. Mogelijke alternatieven zoals beeldbellen kunnen dan besproken worden. 

Dank voor uw begrip

Het team van CGG Waas en Dender vzw 

  


Op deze site vindt u informatie over de doelgroepen, vestigingen en bijzondere werkingen van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Waas & Dender.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Waas & Dender is er voor iedereen met ernstige psychische problemen die woont in het Waasland en de Denderstreek. Ons doel is psychische problemen te voorkomen, genezen of dragelijk te maken via onze specialisatie in preventie, vroegdetectie en behandeling. Onze gepassioneerde medewerkers werken in teamverband en in afstemming met alle andere diensten die ons kunnen helpen om onze doelstelling te bereiken. Onze hulp verloopt steeds op afspraak en dit zonder verblijf of opname. CGG Waas & Dender is bovendien erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over ons centrum vindt u deze folder (klik hier)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese GDPR-wetgeving van kracht. General Data Protection Regulation gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte. Onze privacyverklaring vind je hier (klik hier).